مشکلات سلامتی ساکنین و مراجعین ساختمان‌های مختلف معمولا ارتباط مستقیمی‌با کیفیت هوای داخلی آن ساختمان دارد. زمانی که آلودگی هوا تبدیل به اصلی‌ترین مشکل در فضاهای بسته می‌شود، چاره‌ای جز استفاده از راهکارهای سختگیرانه نیست. ۳ روش ذکر شده در ادامه مقاله، برای مدیریت،کنترل و بهبود کیفیت هوای محیط‌های داخلی توصیه می‌شوند:

۱. کنترل از منشا

شناسایی منشا آلودگی هوای داخلی برای اغلب فضاهای بسته بهترین و کارامدترین روش برای حل مشکل آلودگی هوا است. تمام خرابی‌ها و منافذی که راه را برای ورود احتمالی آلاینده‌ها فراهم می‌کنند پیدا و ثبت کنید. همچنین دائما فرش‌ها را جارو کشیده و کف محیط را پاکسازی نمایید. مواد شوینده را در محیطی با تهویه و دور از کارمندان نگهداری کرده و برنامه نظافت روزانه و یا هفتگی محیط را به بعد از ساعات کاری موکول نمایید تا هنگام ایجاد بو و گازهای ناشی از مواد شوینده، افراد در محیط حضور نداشته باشند. استعمال دخانیات در محیط را ممنوع نموده  و در صورت نیاز، یک فضای مخصوص سیگار کشیدن با تصفیه هوای مناسب در خارج از محیط اداری برای افراد فراهم نمایید. پس از رعایت موارد ذکر شده، با ساکنین و مراجعین صحبت نموده و از رفع شدن یا نشدن مشکل اطمینان حاصل نمایید.

۲. افزایش میزان تهویه

 زمانی که سیستم‌های HVAC در بالاترین سرعت خود و بیشترین ظرفیت روشن باشند، کیفیت هوای محیط داخلی به میزان قابل توجهی بهبود می‌یابد. همچنین شما می‌توانید تهویه را با افزایش ظرفیت هوادهی بهبود دهید. زیرا در صورتی که آلاینده‌های محیط با فشار پراکنده نشوند، در یک نقطه متراکم شده و تاثیر بیشتری در آلودگی هوای محیط می‌گذارند. همچنین در صورتی که سیستم تهویه یک ساختمان استاندارد نباشد، امکان ورود آلودگی هوای بیرون از خود سیستم به داخل محیط نیز وجود دارد.

۳. تصفیه هوا

در کنار روش کنترل از منشا و ایجاد تهویه مناسب، پاکسازی و تصفیه هوای محیط نیز تاثیر بسیار زیادی در کاهش آلودگی هوای محیط داخلی دارد. در صورتی که آلودگی محیط بیشتر شامل ذرات معلق در هوا شود، استفاده از یک دستگاه تصفیه هوا که دارای فیلتر هپا باشد و در صورتی که بیشتر آلودگی هوای داخل را بو و گازها تشکیل دهند، استفاده از دستگاه تصفیه هوایی مجهز به فیلتر کربن فعال می‌تواند کارامد باشد. البته باید توجه داشت که دستگاه تصفیه هوای انتخابی نباید از روش‌های مکملی مانند تولید یون و اوزون استفاده کند. زیرا این روش‌ها خود در فرایند تصفیه هوا، آلودگی جانبی به محیط اضافه کرده و موجب انباشت مجدد آلاینده‌ها می‌شوند.

انجام اقداماتی برای بهبود کیفیت هوای داخلی می‌تواند تاثیر بسیاری بر کیفیت هوای داخلی و به دنبال آن بر سلامت کارکنان داشته باشد. استنشاق هوای پاک، رضایت و کارایی کارکنان را افزایش داده و در بلند مدت موجب رضایت مدیران و مشتریان نیز می‌شود.