تصفیه هوا به روش یونیزاسیون

روش های تصفیه هوا-۲

تصفیه هوا یونیزاسیون

دستگاه تصفیه هوای یونیزاسیون، دستگاهی است که یون‌های شارژ شده منفی و یا مثبت را در هوا پراکنده می‌کند. این ذرات یون به ذرات معلق داخل هوا می‌چسبند و آن‌ها را به صورت منفی و یا مثبت باردار می‌کنند. به گونه‌ای که این ذرات به سطوح نزدیک مانند دیوارها و مبلمان و یا ذرات دیگر می‌چسبند و نشست می‎کنند.

محدودیت‌های این روش
– ذرات معلق از هوا حذف نمی‌شوند بلکه به سطوح می‌چسبند و گاهی باعث سیاهی دیوارها و پرده‌ها می‌شوند. از آن جایی که ریه افراد بزرگترین سطح موجود در یک اتاق است، ذرات باردار می‌توانند داخل ریه نیز انباشته و موجب ناراحتی‌های تنفسی کوتاه و بلند مدت شوند.
– پس از گذشت زمان ذرات شارژ و بار خود را از دست می‌دهند و دوباره در هوا پراکنده می‌شوند.
– دستگاه‌های تصفیه هوای یونیزاسیون، گازها و بو را که بخش مهمی از آلودگی فضای داخلی را تشکیل می‌دهد، فیلتر و تصفیه نمی‌کنند.
– دستگاه‌های تصفیه هوای یونیزاسیون، در فرایند تصفیه، محصولات جانبی مضر اوزون تولید می‌کنند.

سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا:
در مطالعات اخیر، دستگاه‌های تصفیه هوای یونیزاسیون، در تصفیه ذرات گرد و خاک، دود تنباکو، گرده گیاهان و قارچ‌ها، تاثیری بسیار کمتر از فیلترهای تصفیه هوای هپا دارند.
دستگاه‌های تصفیه هوای یونیزاسیون برای تصفیه ذراتی که خود به هوا اضافه می‌کنند هیچ مکانیزمی ندارند.