تصفیه هوا به روش الکترواستاتیک

روش های تصفیه هوا -۳

دستگاه تصفیه هوای الکترونیک / الکترواستاتیک

سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا
با وجود این که دستگاه‌های تصفیه هوای الکترواستاتیک ذرات کوچک را از هوا حذف می‌کنند، تاثیری در تصفیه بو و گازها ندارند. و هم چنین به خاطر این که دستگاه تصفیه هوای الکترونیک از ولتاژ بالا استفاده می‌کند تا ذرات یون باردار تولید کند، در این فرایند تصفیه هوا، یا به صورت محصول جانبی و یا به صورت مستقیم، اوزون تولید می‌کند.
دستگاه‍‌های تصفیه هوای الکترونیک مانند دستگاه‌های تصفیه هوای یونیزاسیون و ته نشین کننده الکترواستاتیک، مقادیر خطرناکی اوزون تولید می‌کنند. آلودگی سطوح الکترود در دستگاه‌های تصفیه هوای الکترونیکی نیز سطح اوزون در محیط را بالا می‌برد.
هم چنین برخی از مطالعات نشان داده‌اند که اوزون تولید شده توسط دستگاه‌های تصفیه هوای الکترونیکی، در برخی موارد با آلاینده‌های شیمیایی محیط واکنش نشان می‌دهد و در اثر این واکنش ذرات معلق فوق ریز اضافه تولید می‌شوند.

محدودیت‎های این روش
این دستگاه‌های تصفیه هوا دائما نیاز به سرویس و پاکسازی دارند.
بو و گازها را تصفیه نمی‌کنند.
هیچ مدرک علمی مبنی بر تاثیر دستگاه در از بین بردن میکروارگانیسم‌ها وجود ندارد.
برای تصفیه ذرات معلق بزرگتر مانند آلرژن‌ها تاثیری ندارد.