ادامه آلودگی هوای تهران

با توجه با گزارش سازمان هواشناسی، روزهای یکشنبه و دوشنبه در اغلب مناطق کشور جو آرام و پایدار است که منجر به انباشت آلاینده‌های هوا، غبارآلود شدن هوا و کاهش کیفیت هوا به خصوص در شهرهای صنعتی و پرجمعیت تهران، کرج، اصفهان و اراک خواهد شد.
محمد هادی حیدرزاده، مدیر کل سازمان حفاظت محیط زیست تهران، اعلام کرد با توجه به ارتقای کیفیت سوخت و تولید خودرو در یکی دو سال اخیر میزان آلاینده‌های گازی در تهران درشرایط سالم قرار دارد. بزرگترین عامل آلودگی هوای تهران را ذرات معلق کمتر از ۲/۵ میکرون ناشی از سوخت فعالیت واحدهای صنعتی و حمل و نقل دانست و توصیه کرد در روزهایی که کیفیت هوای تهران ناسالم برای گروه های حساس اعلام می‌شود، کسانی که دچار بیماری‌های قلبی و ریوی هستند، کودکان، زنان باردار و افراد سالمند از تردد در خیابان‌ها جدا خودداری کنند.
کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا، موظف است راه کارهای کاهش آلودگی هوا را با استانداردسازی منابع متحرک (حمل و نقل) و ثابت (صنایع) ارائه دهد. این کارگروه هم چنین با افرادی که چه به صورت حقیقی و چه حقوقی در آلوده کردن هوا موثرند برخورد جدی می‌کند.