کنترل از راه دور با اپلیکیشن ایرپروس

 

شما می‌توانید با نصب اپلیکیشن ویژه دستگاه تصفیه هوای ایرپروس، دستگاه خود را به راحتی

از طریق تلفن‌های همراه هوشمند و یا تبلت، از هر نقطه‌ای مدیریت کنید. هم چنین با انتخاب

حالت هوشمند، دستگاه تصفیه هوای شما، بر اساس اطلاعاتی که سنسور سنجش آلودگی آن 

دریافت می‌کند، می‌تواند به صورت خودکار، دور فن خود را با میزان آلودگی هوا تنظیم کند.

کنترل از راه دور با اپلیکیشن ایرپروس

اپلیکیشن دستگاه تصفیه هوا ایرپروس

 

شما می‌توانید با نصب اپلیکیشن ویژه دستگاه تصفیه هوای ایرپروس، دستگاه خود را به راحتی از طریق تلفن‌های همراه هوشمند و یا تبلت، از هر نقطه‌ای مدیریت کنید. هم چنین با انتخاب حالت هوشمند، دستگاه تصفیه هوای شما، بر اساس اطلاعاتی که سنسور سنجش آلودگی آن دریافت می‌کند، می‌تواند به صورت خودکار، دور فن خود را با میزان آلودگی هوا تنظیم کند. 

سنجش و گزارش لحظه‌ای آلودگی هوا

گزارش آلودگی با اپلیکیشن دستگاه تصفیه هوا ایرپروس

دستگاه تصفیه هوای ایرپروس شما می‌تواند میزان ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵)، ترکیبات آلی فرار، دی اکسید کربن، دما و رطوبت هوای محیط را به صورت لحظه‌ای بسنجد. مهم نیست که از صفحه نمایش دستگاه تصفیه هوای ایرپروس استفاده می‌کنید یا اپلیکیشن موبایل و تبلت؛ در هر صورت می‌توانید کیفیت هوا را در هر لحظه زیر نظر داشته باشید.

امکان اتصال چند کاربر

کنترل دستگاه تصفیه هوا ایرپروس از طریق اپلیکیشن

در صورتی که از دستگاه تصفیه هوای ایرپروس برای تصفیه و بهبود کیفیت هوای اماکن عمومی مانند مدارس، مهدکودک‌ها و یا مکان‌های مشابه استفاده می‌کنید، می‌توانید با دانلود اپلیکیشن مخصوص ایرپروس و ثبت نام در آن، به دستگاه تصفیه هوای موجود در مکان مورد نظر متصل شوید و از کیفیت هوای محیط در هر لحظه اطمینان حاصل نمایید.

سنسور هوشمند برای عمر فیلترها

سنسور سنجش آلودگی دستگاه تصفیه هوا ایرپروس

دستگاه تصفیه هوای ایرپروس مجهز به سنسور مخصوص بوده و می‌تواند طول عمر باقیمانده فیلترها را محاسبه نموده و گزارش آن را بر طبق روزهای باقیمانده، به شما ارائه دهد. باقیمانده عمر فیلترها از روی نمایشگر دستگاه و همچنین اپلیکیشن مخصوص آن قابل مشاهده است.

 

پنل لمسی دستگاه تصفیه هوا ایرپروس

پنل لمسی دستگاه تصفیه هوای ایرپروس

از طریق صفحه نمایشگر لمسی دستگاه تصفیه هوای ایرپروس، می‌توانید دستگاه خود را کنترل کنید، گزارش کیفیت هوای محیط را ببینید و باقیمانده عمر فیلترهای دستگاه خود را تحت نظر داشته باشید. همچنین دستگاه تصفیه هوای ایرپروس با استفاده از حسگر نوری که زیر پنل لمسی واقع شده، متوجه کاهش نور محیط شده و تنظیمات خود را به حالت مخصوص شب تغییر می دهد. در این حالت نور صفحه نمایش خود به خود خاموش شده و صدای فن دستگاه نیز تا 26 دسیبل کاهش می‌یابد.

مشاهده کیفیت هوا برای سازمان‌ها، مدارس و …

 

افراد در هر لحظه می‌توانند از کیفیت هوای محل کار، تحصیل و یا منزل خود آگاه شوند. با این حال، کنترل و ایجاد تغییر در سیستم‌های تصفیه هوا فقط توسط یک نفر امکان‌پذیر است. در صورتی که بیش از یک دستگاه تصفیه هوای ایرپروس در محل شما استفاده می‌شود، با امکان اتصال به شبکه، میتوان عملکرد تمام دستگاه‌ها را به صورت مرکزی کنترل نمود.مسئولین نیز می‌توانند دستگاه را از راه دور کنترل کنند. هم چنین با استفاده از امکان به اشتراک گذاری اطلاعات، افراد ذی نفع می‌توانند کیفیت هوای محیط را به صورت لحظه‌ای ملاحظه نمایند.

سنجش و گزارش لحظه‌ای آلودگی هوا

 

دستگاه تصفیه هوای ایرپروس شما می‌تواند میزان ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵)

ترکیبات آلی فرار، دی اکسید کربن، دما و رطوبت هوای محیط شما را به صورت لحظه‌ای

بسنجد. مهم نیست که از صفحه نمایش دستگاه تصفیه هوای ایرپروس استفاده می‌کنید

یا اپلیـکیشن موبایل و تبلت؛ در هر صورت می‌توانید کیفیت هوا را در هر لحظه زیر نظر

داشته باشید.

امکان اتصال چند کاربر

 

در صورتی که از دستگاه تصفیه هوای ایرپروس برای تصفیه و بهبود کیفیت هوای

اماکن عمومی مانند مدارس، مهدکودک‌ها و یا مکان‌های مشابه استفاده می‌کنید،

می‌توانید با دانلود اپلیکیشن مخصوص ایرپروس و ثبت نام در آن، به دستگاه موجود

در مکان مورد نظر متصل شوید و از کیفیت هوای محیط در هر لحظه اطمینان حاصل نمایید.

سنسور هوشمند برای عمر فیلترها

 

دستگاه تصفیه هوای ایرپروس مجهز به سنسور مخصوص بوده و می‌تواند طول عمر

باقیمانده فیلترها را محاسبه نموده و گزارش آن را بر طبق روزهای باقیمانده، به شما

ارائه دهد. باقیمانده عمر فیلترها از روی نمایشگر دستگاه و همچنین اپلیکیشن

مخصوص آن قابل مشاهده است.

 پنل لمسی دستگاه تصفیه هوای ایرپروس

 

از طریق صفحه نمایشگر لمسی دستگاه تصفیه هوای ایرپروس، می توانید دستگاه خود را کنترل کنید، گزارش کیفیت هوای محیط را ببینید و باقیمانده عمر فیلترهای دستگاه خود را کنترل نمایید. همچنین دستگاه تصفیه هوای ایرپروس با استفاده از حسگر نوری که زیر پنل لمسی واقع شده، متوجه کاهش نور محیط شده و تنظیمات خود را به حالت مخصوص شب تغییر می دهد. در این حالت نور صفحه نمایش خود به خود خاموش شده و صدای فن دستگاه نیز تا ۲۶ دسیبل کاهش می‌یابد.

 

 

 

 

مشاهده کیفیت هوا برای سازمان‌ها، مدارس و ...

 

افراد در هر لحظه می‌توانند از کیفیت هوای محل کار، تحصیل و یا منزل خود آگاه شوند. با این حال، کنترل و ایجاد تغییر در سیستم‌های تصفیه هوا فقط توسط یک نفر امکان‌پذیر است. در صورتی که بیش از یک دستگاه تصفیه هوای ایرپروس در محل شما استفاده می‌شود، با امکان اتصال به شبکه، میتوان عملکرد تمام دستگاه‌ها را به صورت مرکزی کنترل نمود.مسئولین نیز می‌توانند دستگاه را از راه دور کنترل کنند. هم چنین با استفاده از امکان به اشتراک گذاری اطلاعات، افراد ذی نفع می‌توانند کیفیت هوای محیط را به صورت لحظه‌ای ملاحظه نمایند.