برای دریافت مشاوره فنی و خدمات رایگان سنجش آلودگی هوا با ما تماس بگیرید. 88500440-021

دستگاه تصفیه هوای ایرپروس مدل AI-300

 

 

ولتاژ دستگاه : ۲۲۰ ولت، ۵۰ هرتز
مصرف برق: ۲۲، ۳۶، ۵۲، ۷۰، ۱۱۰، ۱۵۰ وات به ترتیب در دور فن ۱ تا ۶
ابعاد: ارتفاع ۶۶ سانتیمتر، طول ۴۱ سانتیمتر، عرض ۴۱ سانتیمتر
وزن: ۱۷کیلوگرم (به همراه فیلتر)
ظرفیت هوادهی : ۸۵، ۱۴۵، ۲۰۱، ۲۶۲، ۳۶۱ و ۵۱۰ متر مکعب در ساعت – دور فن ۱ تا ۶
میزان صدا : ۲۵، ۳۱، ۳۷، ،۴۸ و ۶۵ دسیبل برای دور فن ۱ تا ۶
فضای تحت پوشش: ۷۰ تا ۱۵۰ متر مربع
پیش فیلتر: ترکیبی V2 هپا کلاس G4 یا F7، سطح ۴.۸ متر مربع همراه کربن فعال و آلومینای اشباع شده، طول عمر: ۱۲ ماه
فیلتر هپا: V2 HEPA H13- سطح: ۵ متر مربع، طول عمر: ۳۶ ماه

دستگاه تصفیه هوای ایرپروس مدل AI-300

ولتاژ دستگاه: ۲۲۰ ولت، ۵۰ هرتز
مصرف برق: ۲۲-۱۵۰ وات
ابعاد: ۶۶ *۴۱ *۴۱ سانتیمتر
وزن: ۱۷کیلوگرم (به همراه فیلتر)
هوادهی : ۸۵، ۱۴۵، ۲۰۱، ۲۶۲، ۳۶۱ و ۵۱۰ مترمکعب در ساعت
صدا : ۲۵، ۳۱، ۳۷، ۴۳ ،۴۸ و ۶۵ دسیبل
فضای تحت پوشش: ۷۰ تا ۱۵۰ متر مربع
پیش فیلتر: ترکیبی V2 هپا کلاس G4 یا F7، سطح ۴.۸ متر مربع همراه کربن فعال و آلومینای اشباع شده، طول عمر: ۱۲ ماه
فیلتر هپا: V2 HEPA H13- سطح: ۵ متر مربع، طول عمر: ۳۶ ماه

دستگاه تصفیه هوای ایرپروس مدل AI-600

ولتاژ دستگاه : ۲۲۰ ولت، ۵۰ هرتز
مصرف برق: ۲۲، ۳۶، ۵۲، ۷۰، ۱۱۰، ۱۵۰ وات به ترتیب در دور فن ۱ تا ۶
ابعاد: ارتفاع ۸۲ سانتیمتر، طول ۴۱ سانتیمتر، عرض ۴۱ سانتیمتر
وزن: ۲۵کیلوگرم (به همراه فیلتر)
ظرفیت هوادهی : ۸۵، ۱۴۵، ۲۰۱، ۲۶۲، ۳۶۱ و ۴۸۰ متر مکعب در ساعت – دور فن ۱ تا ۶
میزان صدا : ۲۵، ۳۱، ۳۷، ۴۳ ،۴۸و ۶۵ دسیبل برای دور فن ۱ تا ۶
فضای تحت پوشش: ۷۰ تا ۱۲۰ متر مربع
پیش فیلتر: پیش فیلتر V2 از کلاس G4 یا F7، سطح ۵ متر مربع، متوسط طول عمر: ۱۲ ماه
فیلترجاذب گاز و بو: ۵ کیلو گرم کربن اکتیو یا کربن فعال V2، متوسط طول عمر: ۲۱ ماه
فیلتر هپا: V2 HEPA H13- سطح: ۵ متر مربع، طول عمر: ۳۶ ماه

دستگاه تصفیه هوای ایرپروس مدل AI-700

ولتاژ دستگاه : ۲۲۰ ولت، ۵۰ هرتز
مصرف برق: ۲۲، ۳۶، ۵۲، ۷۰، ۱۱۰، ۱۵۰ وات به ترتیب در دور فن ۱ تا ۶
ابعاد: ارتفاع ۸۲ سانتیمتر، طول ۴۱ سانتیمتر، عرض ۴۱ سانتیمتر
وزن: ۲۶کیلوگرم (به همراه فیلتر)
ظرفیت هوادهی : ۸۵، ۱۴۵، ۲۰۱، ۲۶۲، ۳۶۱ و ۴۸۰ متر مکعب در ساعت – دور فن ۱ تا ۶
میزان صدا : ۲۵، ۳۱، ۳۷، ۴۳،۴۸ و ۶۵ دسیبل برای دور فن ۱ تا ۶
فضای تحت پوشش: ۷۰ تا ۱۲۰ متر مربع
پیش فیلتر: پیش فیلتر هپا از کلاس H11، سطح ۵ متر مربع، متوسط طول عمر: ۱۸ ماه
فیلترجاذب گاز و بو: ۱۰ کیلوگرم کربن اکتیو یا کربن فعال

دستگاه تصفیه هوای ایرپروس مدل AI-600

 

 

ولتاژ دستگاه : ۲۲۰ ولت، ۵۰ هرتز
مصرف برق: ۲۲، ۳۶، ۵۲، ۷۰، ۱۱۰، ۱۵۰ وات به ترتیب در دور فن ۱ تا ۶
ابعاد: ارتفاع ۸۲ سانتیمتر، طول ۴۱ سانتیمتر، عرض ۴۱ سانتیمتر
وزن: ۲۵کیلوگرم (به همراه فیلتر)
ظرفیت هوادهی : ۸۵، ۱۴۵، ۲۰۱، ۲۶۲، ۳۶۱ و ۴۸۰ متر مکعب در ساعت – دور فن ۱ تا ۶
میزان صدا : ۲۵، ۳۱، ۴۳،۳۷ ،۴۸ و ۶۵ دسیبل برای دور فن ۱ تا ۶
فضای تحت پوشش: ۷۰ تا ۱۲۰ متر مربع
پیش فیلتر: پیش فیلتر V2 از کلاس G4 یا F7، سطح ۵ متر مربع، متوسط طول عمر: ۱۲ ماه
فیلترجاذب گاز و بو: ۵ کیلو گرم کربن اکتیو یا کربن فعال V2، متوسط طول عمر: ۲۱ ماه
فیلتر هپا: V2 HEPA H13- سطح: ۵ متر مربع، طول عمر: ۳۶ ماه

دستگاه تصفیه هوای ایرپروس مدل AI-700

 

 

ولتاژ دستگاه : ۲۲۰ ولت، ۵۰ هرتز
مصرف برق: ۲۲، ۳۶، ۵۲، ۷۰، ۱۱۰، ۱۵۰ وات به ترتیب در دور فن ۱ تا ۶
ابعاد: ارتفاع ۸۲ سانتیمتر، طول ۴۱ سانتیمتر، عرض ۴۱ سانتیمتر
وزن: ۲۶کیلوگرم (به همراه فیلتر)
ظرفیت هوادهی : ۸۵، ۱۴۵، ۲۰۱، ۲۶۲، ۳۶۱ و ۴۸۰ متر مکعب در ساعت – دور فن ۱ تا ۶
میزان صدا : ۲۵، ۳۱، ۴۳،۳۷ ،۴۸ و ۶۵ دسیبل برای دور فن ۱ تا ۶
فضای تحت پوشش: ۷۰ تا ۱۲۰ متر مربع
پیش فیلتر: پیش فیلتر هپا از کلاس H11، سطح ۵ متر مربع، متوسط طول عمر: ۱۸ ماه
فیلترجاذب گاز و بو: ۱۰ کیلوگرم کربن اکتیو یا کربن فعال

مقایسه مدل‌های دستگاه تصفیه هوای ایرپروس

AI-700

AI-600

AI-300

مدل

ارتفاع ۸۲ سانتیمتر، طول ۴۱ سانتیمتر، عرض ۴۱ سانتیمتر

ارتفاع ۸۲ سانتیمتر، طول ۴۱ سانتیمتر، عرض ۴۱ سانتیمتر

ارتفاع ۶۶ سانتیمتر، طول ۴۱ سانتیمتر، عرض ۴۱ سانتیمتر

ابعاد

۲۶ کیلوگرم (به همراه فیلتر)

۲۵کیلوگرم (به همراه فیلتر)

۱۷کیلوگرم (به همراه فیلتر)

وزن

۸۵، ۱۴۵، ۲۰۱، ۲۶۲، ۳۶۱ و ۴۸۰ متر مکعب در ساعت – دور فن ۱ تا ۶

۸۵، ۱۴۵، ۲۰۱، ۲۶۲، ۳۶۱ و ۴۸۰ متر مکعب در ساعت – دور فن ۱ تا ۶

۸۵، ۱۴۵، ۲۰۱، ۲۶۲، ۳۶۱ و ۵۱۰ متر مکعب در ساعت – دور فن ۱ تا ۶

ظرفیت هوادهی

۲۲، ۳۶، ۵۲، ۷۰، ۱۱۰، ۱۵۰ وات به ترتیب در دور فن ۱ تا ۶
کمتر از ۱ وات هنگام استندبای

۲۲، ۳۶، ۵۲، ۷۰، ۱۱۰، ۱۵۰ وات به ترتیب در دور فن ۱ تا ۶
کمتر از ۱ وات هنگام استندبای

۲۲، ۳۶، ۵۲، ۷۰، ۱۱۰، ۱۵۰ وات به ترتیب در دور فن ۱ تا ۶
کمتر از ۱ وات هنگام استندبای

مصرف برق

۲۲۰ ولت، ۵۰ هرتز

۲۲۰ ولت، ۵۰ هرتز

۲۲۰ ولت، ۵۰ هرتز

ولتاژ دستگاه

۲۵، ۳۱، ۴۳،۳۷ ،۴۸ و ۶۵ دسیبل برای دور فن ۱ تا ۶

۲۵، ۳۱، ۴۳،۳۷ ،۴۸ و ۶۵ دسیبل برای دور فن ۱ تا ۶

۲۵، ۳۱، ۴۳،۳۷ ،۴۸ و ۶۵ دسیبل برای دور فن ۱ تا ۶

میزان صدا

۷۰ تا ۱۳۰ متر مربع

۷۰ تا ۱۲۰ متر مربع

۷۰ تا ۱۵۰ متر مربع

فضای تحت پوشش

پیش فیتر ۱ سال، فیلتر جاذب گاز و بو ۳ سال 

پیش فیتر ۱ سال، فیلتر جاذب گاز و بو ۲ سال، فیتر هپا ۳ سال

پیش فیتر ۱ سال، فیتر هپا ۳ سال

متوسط عمر فیلترها

پیش فیلتر هپا از کلاس H11، سطح ۵ متر مربع، متوسط طول عمر: ۱۸ ماه

 پیش فیلتر V2 از کلاس G4، سطح ۵ متر مربع، متوسط طول عمر: ۱۲ ماه

ترکیبی V2 از کلاس G4، کربن فعال و آلومینای اشباع شده ، طول عمر: ۱۲ ماه

پیش فیلتر

۱۰ کیلو گرم کربن اکتیو یا کربن فعال

۵ کیلو گرم کربن اکتیو یا کربن فعال V2، متوسط طول عمر: ۲۱ ماه

نیم کیلو گرم کربن اکتیو یا کربن فعال

فیلتر جاذب گاز و بو

………

V2 HEPA H۱۳ – سطح: ۵ متر مربع، طول عمر: ۳۶ ماه

 V2 HEPA H۱۳ – سطح: ۵ متر مربع، طول عمر: ۴۲ ماه

فیلتر هپا