جهت دریافت مشاوره فنی برای خرید دستگاه تصفیه هوا و دریافت خدمات رایگان سنجش آلودگی هوا با ما تماس بگیرید: 88500440

دستگاه تصفیه هوای ایرپروس مدل AI-300

 

ولتاژ دستگاه : ۲۲۰ ولت، ۵۰ هرتز
مصرف برق: ۲۲، ۳۶، ۵۲، ۷۰، ۱۱۰، ۱۵۰ وات به ترتیب در دور فن ۱ تا ۶
ابعاد: ارتفاع ۶۶ سانتیمتر، طول ۴۱ سانتیمتر، عرض ۴۱ سانتیمتر
وزن: ۱۷کیلوگرم (به همراه فیلتر)
ظرفیت هوادهی : ۸۵، ۱۴۵، ۲۰۱، ۲۶۲، ۳۶۱ و ۵۱۰ متر مکعب در ساعت – دور فن ۱ تا ۶
میزان صدا : ۲۵، ۳۱، ۳۷، ،۴۸ و ۶۵ دسیبل برای دور فن ۱ تا ۶
فضای تحت پوشش: ۷۰ تا ۱۵۰ متر مربع
پیش فیلتر: ترکیبی V2 هپا کلاس G4 یا F7، سطح ۴.۸ متر مربع همراه کربن فعال و آلومینای اشباع شده، طول عمر: ۱۲ ماه
فیلتر هپا: V2 HEPA H13- سطح: ۵ متر مربع، طول عمر: ۳۶ ماه

دستگاه تصفیه هوای ایرپروس مدل AI-600

ولتاژ دستگاه : ۲۲۰ ولت، ۵۰ هرتز
مصرف برق: ۲۲، ۳۶، ۵۲، ۷۰، ۱۱۰، ۱۵۰ وات به ترتیب در دور فن ۱ تا ۶
ابعاد: ارتفاع ۸۲ سانتیمتر، طول ۴۱ سانتیمتر، عرض ۴۱ سانتیمتر
وزن: ۲۵ کیلوگرم (به همراه فیلتر)
ظرفیت هوادهی : ۸۵، ۱۴۵، ۲۰۱، ۲۶۲، ۳۶۱ و ۴۸۰ متر مکعب در ساعت – دور فن ۱ تا ۶
میزان صدا : ۲۵، ۳۱، ۳۷، ،۴۸ و ۶۵ دسیبل برای دور فن ۱ تا ۶
فضای تحت پوشش: ۷۰ تا ۱۲۰ متر مربع
پیش فیلتر V2 از کلاس G4 یا F7، سطح ۵ متر مربع، متوسط طول عمر: ۱۲ ماه
فیلتر هپا: V2 HEPA H13- سطح: ۵ متر مربع، طول عمر: ۳۶ ماه
فیلترجاذب گاز و بو: ۵ کیلو گرم کربن اکتیو یا کربن فعال V2، متوسط طول عمر: ۲۱ ماه

دستگاه تصفیه هوای ایرپروس مدل AI-660

ولتاژ دستگاه : ۲۲۰ ولت، ۵۰ هرتز
مصرف برق: ۲۲، ۳۶، ۵۲، ۷۰، ۱۱۰، ۱۵۰ وات به ترتیب در دور فن ۱ تا ۶
ابعاد: ارتفاع ۸۲ سانتیمتر، طول ۴۱ سانتیمتر، عرض ۴۱ سانتیمتر
وزن: ۲۵ کیلوگرم (به همراه فیلتر)
ظرفیت هوادهی : ۸۵، ۱۴۵، ۲۰۱، ۲۶۲، ۳۶۱ و ۴۸۰ متر مکعب در ساعت – دور فن ۱ تا ۶
میزان صدا : ۲۵، ۳۱، ۳۷، ،۴۸ و ۶۵ دسیبل برای دور فن ۱ تا ۶
فضای تحت پوشش: ۷۰ تا ۱۲۰ متر مربع
پیش فیلتر: پیش فیلتر ترکیبی هپا و کربن اکتیو V2 از کلاس G4 یا F9، متوسط طول عمر: ۱۲ ماه
فیلترهپا: V2 HEPA H13- سطح: ۵ متر مربع، طول عمر: ۳۶ ماه
فیلتر نهایی: فیلتر آب HydraClean با خاصیت رطوبت زایی، حداکثر طرفیت آب: ۴ لیتر

دستگاه تصفیه هوای ایرپروس مدل AI-700

ولتاژ دستگاه : ۲۲۰ ولت، ۵۰ هرتز
مصرف برق: ۲۲، ۳۶، ۵۲، ۷۰، ۱۱۰، ۱۵۰ وات به ترتیب در دور فن ۱ تا ۶
ابعاد: ارتفاع ۸۲ سانتیمتر، طول ۴۱ سانتیمتر، عرض ۴۱ سانتیمتر
وزن: ۲6 کیلوگرم (به همراه فیلتر)
ظرفیت هوادهی : ۸۵، ۱۴۵، ۲۰۱، ۲۶۲، ۳۶۱ و ۴۸۰ متر مکعب در ساعت – دور فن ۱ تا ۶
میزان صدا : ۲۵، ۳۱، ۳۷، ،۴۸ و ۶۵ دسیبل برای دور فن ۱ تا ۶
فضای تحت پوشش: ۷۰ تا ۱۲۰ متر مربع
پیش فیلتر: پیش فیلتر هپا از کلاس H11، سطح ۵ متر مربع، متوسط طول عمر: ۱۸ ماه
فیلترجاذب گاز و بو: ۱۰ کیلوگرم کربن اکتیو یا کربن

دستگاه تصفیه هوای ایرپروس مدل AI-300

دستگاه تصفیه هوای AI-300

ولتاژ دستگاه: ۲۲۰ ولت، ۵۰ هرتز
مصرف برق: ۲۲-۱۵۰ وات
ابعاد: ۶۶ *۴۱ *۴۱ سانتیمتر
وزن: ۱۷کیلوگرم (به همراه فیلتر)
هوادهی : ۸۵، ۱۴۵، ۲۰۱، ۲۶۲، ۳۶۱ و ۵۱۰ مترمکعب در ساعت
صدا : ۲۵، ۳۱، ۳۷، ۴۳ ،۴۸ و ۶۵ دسیبل
فضای تحت پوشش: ۷۰ تا ۱۵۰ متر مربع
پیش فیلتر: ترکیبی V2 هپا کلاس G4 یا F7، سطح ۴.۸ متر مربع همراه کربن فعال و آلومینای اشباع شده، طول عمر: ۱۲ ماه
فیلتر هپا: V2 HEPA H13- سطح: ۵ متر مربع، طول عمر: ۳۶ ماه

دستگاه تصفیه هوای ایرپروس مدل AI-600

دستگاه تصفیه هوای AI-600

ولتاژ دستگاه : ۲۲۰ ولت، ۵۰ هرتز
مصرف برق: ۲۲، ۳۶، ۵۲، ۷۰، ۱۱۰، ۱۵۰ وات به ترتیب در دور فن ۱ تا ۶
ابعاد: ارتفاع ۸۲ سانتیمتر، طول ۴۱ سانتیمتر، عرض ۴۱ سانتیمتر
وزن: ۲۵کیلوگرم (به همراه فیلتر)
ظرفیت هوادهی : ۸۵، ۱۴۵، ۲۰۱، ۲۶۲، ۳۶۱ و ۴۸۰ متر مکعب در ساعت – دور فن ۱ تا ۶
میزان صدا : ۲۵، ۳۱، ۳۷، ۴۳ ،۴۸و ۶۵ دسیبل برای دور فن ۱ تا ۶
فضای تحت پوشش: ۷۰ تا ۱۲۰ متر مربع
پیش فیلتر: پیش فیلتر V2 از کلاس G4 یا F7، سطح ۵ متر مربع، متوسط طول عمر: ۱۲ ماه
فیلترجاذب گاز و بو: ۵ کیلو گرم کربن اکتیو یا کربن فعال V2، متوسط طول عمر: ۲۱ ماه
فیلتر هپا: V2 HEPA H13- سطح: ۵ متر مربع، طول عمر: ۳۶ ماه

دستگاه تصفیه هوای ایرپروس مدل AI-660

دستگاه تصفیه هوای AI-660

ولتاژ دستگاه : ۲۲۰ ولت، ۵۰ هرتز
مصرف برق: ۲۲، ۳۶، ۵۲، ۷۰، ۱۱۰، ۱۵۰ وات به ترتیب در دور فن ۱ تا ۶
ابعاد: ارتفاع ۸۲ سانتیمتر، طول ۴۱ سانتیمتر، عرض ۴۱ سانتیمتر
وزن: ۲۵کیلوگرم (به همراه فیلتر)
ظرفیت هوادهی : ۸۵، ۱۴۵، ۲۰۱، ۲۶۲، ۳۶۱ و ۴۸۰ متر مکعب در ساعت – دور فن ۱ تا ۶
میزان صدا : ۲۵، ۳۱، ۴۳،۳۷ ،۴۸ و ۶۵ دسیبل برای دور فن ۱ تا ۶
فضای تحت پوشش: ۷۰ تا ۱۲۰ متر مربع
پیش فیلتر: پیش فیلتر ترکیبی هپا و کربن اکتیو V2 از کلاس G4 یا F9، متوسط طول عمر: ۱۲ ماه
فیلترهپا: V2 HEPA H13- سطح: ۵ متر مربع، طول عمر: ۳۶ ماه
فیلتر نهایی: فیلتر آب HydraClean با خاصیت رطوبت زدایی، حداکثر طرفیت آب: 4 لیتر

دستگاه تصفیه هوای ایرپروس مدل AI-700

دستگاه تصفیه هوای AI-700

ولتاژ دستگاه : ۲۲۰ ولت، ۵۰ هرتز
مصرف برق: ۲۲، ۳۶، ۵۲، ۷۰، ۱۱۰، ۱۵۰ وات به ترتیب در دور فن ۱ تا ۶
ابعاد: ارتفاع ۸۲ سانتیمتر، طول ۴۱ سانتیمتر، عرض ۴۱ سانتیمتر
وزن: ۲۶کیلوگرم (به همراه فیلتر)
ظرفیت هوادهی : ۸۵، ۱۴۵، ۲۰۱، ۲۶۲، ۳۶۱ و ۴۸۰ متر مکعب در ساعت – دور فن ۱ تا ۶
میزان صدا : ۲۵، ۳۱، ۳۷، ۴۳،۴۸ و ۶۵ دسیبل برای دور فن ۱ تا ۶
فضای تحت پوشش: ۷۰ تا ۱۲۰ متر مربع
پیش فیلتر: پیش فیلتر هپا از کلاس H11، سطح ۵ متر مربع، متوسط طول عمر: ۱۸ ماه
فیلترجاذب گاز و بو: ۱۰ کیلوگرم کربن اکتیو یا کربن فعال

مقایسه مدل‌های دستگاه تصفیه هوای ایرپروس

دستگاه تصفیه هوای مدل AI-700

دستگاه تصفیه هوای مدل AI-660

دستگاه تصفیه هوای مدل AI-600

دستگاه تصفیه هوای مدل AI-300

ارتفاع ۸۲ سانتیمتر، طول ۴۱ سانتیمتر، عرض ۴۱ سانتیمتر

ارتفاع ۸۲ سانتیمتر، طول ۴۱ سانتیمتر، عرض ۴۱ سانتیمتر

ارتفاع ۸۲ سانتیمتر، طول ۴۱ سانتیمتر، عرض ۴۱ سانتیمتر

ارتفاع ۶۶ سانتیمتر، طول ۴۱ سانتیمتر، عرض ۴۱ سانتیمتر

۲۶ کیلوگرم (به همراه فیلتر)

۲۱کیلوگرم (به همراه فیلتر)

۲۵کیلوگرم (به همراه فیلتر)

۱۷کیلوگرم (به همراه فیلتر)

۸۵، ۱۴۵، ۲۰۱، ۲۶۲، ۳۶۱ و ۴۸۰ متر مکعب در ساعت – دور فن ۱ تا ۶

۸۵، ۱۴۵، ۲۰۱، ۲۶۲، ۳۶۱ و ۴۸۰ متر مکعب در ساعت – دور فن ۱ تا ۶

۸۵، ۱۴۵، ۲۰۱، ۲۶۲، ۳۶۱ و ۴۸۰ متر مکعب در ساعت – دور فن ۱ تا ۶

۸۵، ۱۴۵، ۲۰۱، ۲۶۲، ۳۶۱ و ۵۱۰ متر مکعب در ساعت – دور فن ۱ تا ۶

۲۲، ۳۶، ۵۲، ۷۰، ۱۱۰، ۱۵۰ وات به ترتیب در دور فن ۱ تا ۶
کمتر از ۱ وات هنگام استندبای

۲۲، ۳۶، ۵۲، ۷۰، ۱۱۰، ۱۵۰ وات به ترتیب در دور فن ۱ تا ۶
کمتر از ۱ وات هنگام استندبای

۲۲، ۳۶، ۵۲، ۷۰، ۱۱۰، ۱۵۰ وات به ترتیب در دور فن ۱ تا ۶
کمتر از ۱ وات هنگام استندبای

۲۲، ۳۶، ۵۲، ۷۰، ۱۱۰، ۱۵۰ وات به ترتیب در دور فن ۱ تا ۶
کمتر از ۱ وات هنگام استندبای

۲۲۰ ولت، ۵۰ هرتز

۲۲۰ ولت، ۵۰ هرتز

۲۲۰ ولت، ۵۰ هرتز

۲۲۰ ولت، ۵۰ هرتز

۲۵، ۳۱، ۴۳،۳۷ ،۴۸ و ۶۵ دسیبل برای دور فن ۱ تا ۶

۲۵، ۳۱، ۴۳،۳۷ ،۴۸ و ۶۵ دسیبل برای دور فن ۱ تا ۶

۲۵، ۳۱، ۴۳،۳۷ ،۴۸ و ۶۵ دسیبل برای دور فن ۱ تا ۶

۲۵، ۳۱، ۴۳،۳۷ ،۴۸ و ۶۵ دسیبل برای دور فن ۱ تا ۶

۷۰ تا ۱۲۰ متر مربع

۷۰ تا ۱۲۰ متر مربع

۷۰ تا ۱۲۰ متر مربع

۷۰ تا ۱۵۰ متر مربع

پیش فیتر ۱ سال، فیلتر جاذب گاز و بو ۳ سال 

پیش فیتر ۱ سال، فیتر هپا ۳ سال

پیش فیتر ۱ سال، فیلتر جاذب گاز و بو ۲ سال، فیتر هپا ۳ سال

پیش فیتر ۱ سال، فیتر هپا ۳ سال

پیش فیلتر هپا از کلاس H11، سطح ۵ متر مربع، متوسط طول عمر: ۱۸ ماه

ترکیبی V2 از کلاس G4، کربن فعال و آلومینای اشباع شده ، طول عمر: ۱۲ ماه

 پیش فیلتر V2 از کلاس G4، سطح ۵ متر مربع، متوسط طول عمر: ۱۲ ماه

ترکیبی V2 از کلاس G4، کربن فعال و آلومینای اشباع شده ، طول عمر: ۱۲ ماه

۱۰ کیلو گرم کربن اکتیو یا کربن فعال

نیم کیلو گرم کربن اکتیو یا کربن فعال

۵ کیلو گرم کربن اکتیو یا کربن فعال V2، متوسط طول عمر: ۲۱ ماه

نیم کیلو گرم کربن اکتیو یا کربن فعال

………

 V2 HEPA H۱۳ – سطح: ۵ متر مربع، طول عمر: ۴۲ ماه

V2 HEPA H۱۳ – سطح: ۵ متر مربع، طول عمر: ۳۶ ماه

 V2 HEPA H۱۳ – سطح: ۵ متر مربع، طول عمر: ۴۲ ماه