پیش فیلتر Airpro Mix

پیش فیلتر مخصوص ایرپروس، ترکیبی از فیلتر هپا و فیلتر کربن اکتیو، جهت جذب و تصفیه ذرات درشت مانند گرد و غبار، پرز، مایت ها، قارچ ها، آلرژن ها و …، ذرات معلق زیر ۰.۳ میکرون، ترکیبات آلی فرار یا VOC ها مانند فرمالدئید، استالدئید، بنزن، طیف وسیعی از آلاینده‌های شیمیایی و گازها

از کلاس F۷، سطح هپا ۱.۵ متر مربع، وزن کربن اکتیو نیم کیلوگرم، ضخامت ۸۰ میلی متر

در صورتی که دستگاه تصفیه هوای شما روزانه به طور مداوم ۱۰ ساعت و با دور فن ۳ روشن باشد، پیش فیلتر دستگاه بعد از ۱ سال اشباع شده و نیاز به تعویض دارد.