پیش فیلتر Airpro F7

قابلیت جذب و تصفیه ذرات درشت مانند گرد و غبار، پرز، مایت ها، قارچ ها و …

کلاس فیلتر: فیلتر هپا از کلاس F۷

سطح فیلتر: ۲ متر مربع

ضخامت فیلتر: ۸۰ میلی متر

پیش فیلتر دستگاه تصفیه هوای ایرپروس مانند یک لایه محافظ، مانع از اشباع شدن زودهنگام فیلترهای اصلی دستگاه می‌شود.

متوسط طول عمر: در صورت روشن بودن دستگاه تصفیه هوا روزانه ۱۰ ساعت به طور مداوم با دور فن ۳، فیلتر بعد از ۱ سال اشباع شده و نیاز به تعویض دارد.