فیلتر Airpro TVOC

 

فیلتر TVOC جهت تصفیه هوا و جذب آلودگی شیمیایی، گاز، بو و ترکیبات آلی فرار یا VOC ها مانند فرمالدئید، استالدئید، بنزن و …

وزن ۴.۵ کیلوگرم، ضخامت فیلتر ۱۲۰ میلی متر

در صورت روشن بودن دستگاه تصفیه هوا روزانه ۱۰ ساعت به طور مداوم با دور فن ۳، فیلتر تصفیه هوای جاذب گاز و بوی شیمیایی، بعد از ۱ سال اشباع شده و نیاز به تعویض دارد.