فیلترهای تصفیه هوای ایرپروس مدل AI-300

 

پیش فیلتر ترکیبی Airpro Mix Pre-Filter
از کلاس G4، سطح ۱.۵ متر مربع، وزن نیم کیلوگرم و ضخامت ۸۰ میلی متر
 جهت جذب تصفیه و ذرات معلق زیر ۰.۳ میکرون،
ترکیبات آلی فرار یا VOC ها مانند فرمالدئید، استالدئید، بنزن، طیف وسیعی
از آلاینده های شیمیایی، گازها، ذرات درشت مانند گرد و غبار، پرز، مایت ها، قارچ‌ها و آلرژن‌ها
فیلتر هپای Airpro HEPA
از کلاس تصفیه هوای بیمارستانی H۱۳، سطح ۴ متر مربع
قابلیت تصفیه و حذف ذرات بسیار ریز مانند باکتری و ویروس ( سل، سارس، آنفولانزا و …) 

فیلترهای تصفیه هوای ایرپروس مدل AI-600

 

پیش فیلتر Airpro G4

فیلتر هپا از کلاس G4، سطح فیلتر: ۲ متر مربع، ضخامت فیلتر: ۸۰ میلی متر 

 قابلیت جذب ذرات درشت مانند گرد و غبار، پرز، مایت‌ها، قارچ‌ها و …

فیلتر TVOC

وزن فیلتر ۴.۵ کیلوگرم، ضخامت فیلتر ۱۲ میلی متر

جاذب آلودگی شیمیایی، گاز، بو و ترکیبات آلی فرار مانند فرمالدئید، استالدئید و بنزن

فیلتر Airpro HEPA

از کلاس تصفیه هوای بیمارستانی H۱۳، سطح ۴ متر مربع 

قابلیت تصفیه و حذف ذرات بسیار ریز مانند باکتری و ویروس ( سل، سارس، آنفولانزا و …)

فیلترهای تصفیه هوای ایرپروس مدل AI-660

 

پیش فیلتر Airpro Mix Pre-Filter
از کلاس F9، سطح ۴.۸ متر مربع، وزن ۸۰۰ گرم و ضخامت ۱۲۰ میلی متر
 جهت جذب تصفیه و ذرات معلق زیر ۰.۳ میکرون،
ترکیبات آلی فرار یا VOC ها مانند فرمالدئید، استالدئید، بنزن، طیف وسیعی
از آلاینده های شیمیایی، گازها، ذرات درشت مانند گرد و غبار، پرز، مایت‌ها، قارچ‌ها و آلرژن‌ها
فیلتر هپای Airpro HEPA
از کلاس تصفیه هوای بیمارستانی H۱۳، سطح ۵ متر مربع
قابلیت تصفیه و حذف ذرات بسیار ریز مانند باکتری و ویروس ( سل، سارس، آنفولانزا و …) 

فیلتر آب HydraClean

تعبیه شده برای رطوبت زایی با گنجایش ۴ لیتر آب

فیلترهای تصفیه هوای ایرپروس مدل AI-700

 

پیش فیلتر Airpro H11
فیلتر هپا از کلاس H11، سطح فیلتر: ۲ متر مربع، ضخامت فیلتر: ۸۰ میلی متر
قابلیت جذب ذرات درشت مانند گرد و غبار، پرز، مایت‌ها، قارچ‌ها و …
کارتریج فیلتر Airpro TVOC
وزن فیلتر ۱۰ کیلوگرم، ضخامت فیلتر ۱۲ میلی متر
جاذب آلودگی شیمیایی، گاز، بو و ترکیبات آلی فرار مانند فرمالدئید، استالدئید و بنزن

    

فیلترهای تصفیه هوای ایرپروس مدل AI-300
فیلتر دستگاه تصفیه هوا مدل ai-300
پیش فیلتر ترکیبی Airpro Mix Pre-Filter
از کلاس G4، سطح ۱.۵ متر مربع، وزن نیم کیلوگرم و ضخامت ۸۰ میلی متر
جهت جذب تصفیه و ذرات معلق زیر ۰.۳ میکرون،
ترکیبات آلی فرار یا VOC ها مانند فرمالدئید، استالدئید، بنزن، طیف وسیعی
از آلاینده های شیمیایی، گازها، ذرات درشت مانند گرد و غبار، پرز، مایت ها، قارچ ها و آلرژن ها
فیلتر هپای Airpro HEPA
از کلاس تصفیه هوای بیمارستانی H۱۳، سطح ۴ متر مربع
قابلیت تصفیه و حذف ذرات بسیار ریز مانند باکتری و ویروس ( سل، سارس، آنفولانزا و …)
فیلترهای تصفیه هوای ایرپروس مدل AI-600
فیلتر دستگاه تصفیه هوا مدل ai-600
پیش فیلتر Airpro F7
فیلتر هپا از کلاس G4، سطح فیلتر: ۲ متر مربع، ضخامت فیلتر: ۸۰ میلی متر
قابلیت جذب ذرات درشت مانند گرد و غبار، پرز، مایت ها، قارچ ها و …
فیلتر TVOC
وزن فیلتر ۲ کیلوگرم، ضخامت فیلتر ۱۲ میلی متر
جاذب آلودگی شیمیایی، گاز، بو و ترکیبات آلی فرار مانند فرمالدئید، استالدئید و بنزن
فیلتر Airpro HEPA
از کلاس تصفیه هوای بیمارستانی H۱۳، سطح ۴ متر مربع
قابلیت تصفیه و حذف ذرات بسیار ریز مانند باکتری و ویروس ( سل، سارس، آنفولانزا و …)
فیلترهای تصفیه هوای ایرپروس مدل AI-700
فیلتر دستگاه تصفیه هوا مدل ai-700
پیش فیلتر Airpro F7
فیلتر هپا از کلاس G4، سطح فیلتر: ۲ متر مربع، ضخامت فیلتر: ۸۰ میلی متر
قابلیت جذب ذرات درشت مانند گرد و غبار، پرز، مایت ها، قارچ ها و …
کارتریج فیلتر Airpro TVOC
وزن فیلتر 6 کیلوگرم، ضخامت فیلتر ۱۲ میلی متر
جاذب آلودگی شیمیایی، گاز، بو و ترکیبات آلی فرار مانند فرمالدئید، استالدئید و بنزن

سفارش فیلترهای دستگاه تصفیه هوای ایرپروس

نمایشگر مخصوص دستگاه تصفیه هوای ایرپروس، تعداد روز باقیمانده از عمر فیلترهای دستگاه را به شما نشان خواهد داد. در صورتیکه کمتر از ۲۰ روز به اتمام عمر فیلتر دستگاه شما باقیمانده است، می‌توانید از طریق شماره تماس ۰۲۱۸۸۵۰۰۴۴۰ و یا ارسال پیام به شماره تلگرام ۰۹۲۱۱۸۸۳۴۰۴، مدل مورد نظر فیلتر خود را به کارشناسان ما، سفارش دهید.