فیلتر اولیه Airpro MIX دستگاه تصفیه هوای ایرپروس مدل AI-300

 پیش فیلتر ترکیبی TVOC جهت جذب تصفیه ذرات معلق زیر 0.3 میکرون، ترکیبات آلی فرار یا VOC ها مانند فرمالدئید، استالدئید، بنزن، طیف وسیعی از آلاینده های شیمیایی، گازها، ذرات درشت مانند گرد و غبار، پرز، مایت ها، قارچ ها، آلرژن ها و ...

کلاس هپا از کلاس F7
سطح 1.5 متر مربع
وزن 0.5 کیلوگرم
قطر 80 میلی متر
عمر در صورت روشن بودن دستگاه تصفیه هوا روزانه 10 ساعت، 1 سال
ویژگی تصفیه و جذب ذرات معلق زیر 0.3 میکرون، ترکیبات آلی فرار، گاز شیمیایی و بو
پیش فیلتر ترکیبی دستگاه تصفیه هوا ایرپروس Airpro Mix Pre-Filter

از کلاس F7، سطح 1.5 متر مربع، وزن نیم کیلوگرم و ضخامت 80 میلی متر
در صورتی که دستگاه تصفیه هوا روزانه به طور مداوم 10 ساعت و با ور فن 3 روشن باشد، پیش فیلتر دستگاه بعد از 1 سال اشباع شده و نیاز به تعویض دارد.

فیلم دستگاهها UP