ملحقات دستگاه تصفیه هوای ایرپروس

فیلتر اولیه Airpro MIX دستگاه تصفیه هوای ایرپروس مدل AI-300

پیش فیلتر ترکیبی TVOC جهت جذب تصفیه و ذرات معلق زیر 0.3 میکرون، ترکیبات آلی فرار یا VOC ها مانند فرمالدئید، استالدئید، بنزن، طیف وسیعی از آلاینده های شیمیایی، گازها، ذرات درشت مانند گرد و غبار، پرز، مایت ها، قارچ ها، آلرژن ها و ...

پیش فیلتر ترکیبی دستگاه تصفیه هوا ایرپروس Airpro Mix Pre-Filter

فیلتر تصفیه هوا از کلاس F7، سطح 1.5 متر مربع، وزن نیم کیلوگرم و ضخامت 80 میلی متر

فیلتر Airpro TVOC دستگاه تصفیه هوای ایرپروس مدل AI-600

فیلتر TVOC جهت تصفیه و جذب آلودگی شیمیایی، گاز، بو و ترکیبات آلی فرار یا VOC ها مانند فرمالدئید، استالدئید، بنزن و ...

فیلتر جاذب بو و گاز شیمیایی Airpro TVOC دستگاه تصفیه هوای ایرپروس

وزن فیلتر 2 کیلوگرم، ضخامت فیلتر 12 میلی متر و با راندمان بیش از 95 درصد

فیلتر هپای دستگاه تصفیه هوای ایرپروس Airpro HEPA

قابلیت تصفیه و حذف ذرات بسیار ریز مانند باکتری و ویروس ( سل، سارس، آنفولانزا و ...) از هوا

حذف ذرات بسیار ریز مانند ویروس و باکتری توسط فیلتر هپا Airpro HEPA

مجهز به برترین فناوری فیلتر از کلاس تصفیه هوای بیمارستانی H13، سطح 4 متر مربع،

پیش فیلتر Airpro F7 دستگاه تصفیه هوای ایرپروس مدل AI-600

قابلیت جذب ذرات درشت مانند گرد و غبار، پرز، مایت ها، قارچ ها و ...

پیش فیلتر Airpro F7 جهت جذب ذرات درشت زیر 10 میکرون

کلاس فیلتر: فیلتر هپا از کلاس F7، سطح فیلتر: 2 متر مربع، ضخامت فیلتر: 80 میلی متر

فیلم دستگاهها UP